Produkten

Verenigingen Beheer Nederland BV is gespecialiseerd in de automatische verwerking van (omvangrijke) ledenadministraties. Belangrijke hulpmiddelen zijn de automatisering systemen die hieronder staan genoemd. Deze systemen zijn in eigen beheer ontwikkeld.

LEAS Back-Office

Dit systeem is vanwege zijn enorme flexibiliteit uitermate geschikt om het ledenbestand van uw  vereniging of stichting te onderhouden.

Algemeen

- platform onafhankelijke database;
- database onafhankelijke programmatuur;
- programmatuur op basis van MS-Windows functionaliteit.

Structuur

Transparante opbouw van database met direct inzicht in en overzichten van eenduidige tabellen.
Verwerking
Directe verwerking van alle mutaties en gekoppelde informatie.

Selecties

Eenvoudige selectiemogelijkheid op alle relevante gegevens, waaronder functionarissen, betaalwijze etc.  Met eenduidige beschrijving van criteria en directe mogelijkheid tot aanmaak van een standaardselectie.

Functionaliteit

- aanmaak contributie middels elektronische facturen met directe koppeling naar Ideal, danwel 
   hardcopy;
- afwikkeling van internetbetalingen t.b.v. evenementen en producten;
- aanmanen tot betalen;
- genereren van standaardcorrespondentie aan de hand van verandering van status;
- aanmaak standaardselecties met diverse uitvoermogelijkheden zoals Excel, Dbase, etiketten en zelf
  te definiëren standaardlijsten;
- directe aanmaak van brieven en e-mail per lid vanuit applicatie;
- opslag per lid van uitgaande correspondentie zoals e-mail, brief en telefoongesprek;
- opslag per lid van mailingen en overige bulkcommunicatie met mogelijkheid tot inzage;
- aanmaak logboek per lid van alle wijzigingen in de gegevens;
- geautomatiseerd verwerken van betalingen middels koppeling met Exact-online.
- directe aanmaak digitale incassobestanden;
- registratie van meerdere adressen per individueel lid in verband met facturatie, dispositie en toezending
  producten;

- opslag gegevens middels groepen ten behoeve van lidmaatschap van geledingen, subverenigingen,
  vaksecties,  studiekringen etc;
- directe totaalinformatie per lid op een scherm;
- mogelijkheid tot het registreren van interessegebieden en overige lidafhankelijke informatie zoals
  werkgeversgegevens, studiegegevens en functies;
- mogelijkheden voor subadministraties ten behoeve van cursussen en / of seminars.


LEAS Front-Office
Dit systeem koppelt de LEAS Back-Office aan uw website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers telefoonnummer 070-3456456.


Produkten
Verenigingen Beheer Nederland on LinkedIn

Verenigingen Beheer Nederland on Twitter
Verenigingen Beheer on Facebook