Volgens een onlangs gepubliceerd onderzoek van het Economisch Instituut voor Midden- en kleinbedrijf besteden MKB-bedrijven noodgedwongen relatief acht keer zoveel tijd aan hun administratieve verplichtingen dan grote ondernemingen.

Ervaring leert ons, dat hetzelfde geldt voor kleine- en middelgrote verenigingen, waarbij onder andere veel tijd wordt besteed aan het voeren van een adequate en eigentijdse ledenadministratie.

Vele verenigingen hebben te maken met een dalend ledental, vermindering van inkomsten uit subsidies en afnemende bereidheid van leden om als vrijwilliger werkzaamheden voor de vereniging te verrichten; de tijd dat een vrijwilliger als penningmeester de administratie er “even bij deed” is mede wegens een snel veranderende wetgeving reeds lang voorbij. Hetzelfde geldt voor het opzetten en bijhouden van een goed functionerende ledenadministratie, die van puur registratie-instrument steeds meer een managementstool is geworden om de vereniging aan te sturen. Een goede ledenadministratie wordt steeds meer een informatiesyteem die van essentieel belang is voor onder andere ledenbehoud en een persoonlijke dienstverlening.

Tevens verwachten de leden een steeds meer professionele werkwijze van “hun” vereniging, met name op het gebied van administratie, communicatie en dienstverlening.

Voor het voeren van een leden- en/of financiële administratie is een professionele aanpak een vereiste, welke meestal door de geringe omvang van de professionele staf en benodigde deskundigheid op velerlei terrein binnen een vereniging wordt bemoeilijkt.

Daarnaast speelt de afhankelijkheid en kwetsbaarheid een grote rol met betrekking tot de continuïteit.

Verenigingen Beheer Nederland B.V. (VBN)  is geheel gespecialiseerd in het verlenen van deze dienstverlening aan kleine en middelgrote verenigingen en kan u hiermee tegen een vast vooraf afgesproken jaarbedrag van dienst zijn.

VBN beschikt daartoe over een professioneel team van 7 medewerkers dat zorg draagt voor een accurate en tijdige afhandeling van alle voorkomende werkzaamheden.

Voor de verwerking van ledengegevens maakt VBN gebruik van het in eigen beheer ontwikkelde LEAS-systeem, (zie produkten) waarbij integratie met de financiële software van Exact-online en een directe koppeling naar de Website van uw vereniging tot de mogelijkheden behoort.

VBN verzorgt onder meer de leden- en financiële administratie van:

- De Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV);
- Wageningen Universiteits Fonds (WUF);
- De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV);
- De Vereniging van Grondbedrijven (VVG);
- Kring  Praktiserende
Boomverzorgers-ISA;
- European Society for Argricultural and Food Ethics (EURSAFE).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.Contactgegevens:
Verenigingen Beheer Nederland BV
Spinozalaan 33
2273 XC  Voorburg
Algemeen telefoonnummer: 070-3456456
E-mail: info@verenigingenbeheer.nl
Verenigingen
Verenigingen Beheer Nederland on LinkedIn

Verenigingen Beheer Nederland on Twitter
Verenigingen Beheer on Facebook